20-21 maj 2015
Wspólne, seminarium naukowo-dydaktyczne w Opolu

 


 

termin 20-21.10. 2016

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Economic and Financial Aspects of East-West Relations in Europe”