W dn. 9-10 maja 2016 gościliśmy na Wydziale Ekonomicznym, dra hab. Macieja Szymczaka, prof. UE w Poznaniu. Prof. Szymczak wygłosił wykład zatytułowany „Ku koncepcji abonamentu mobilności”, włączając się w rozważania nad zaletami i wadami tego rozwiązania. Temat wykładu związany był z przedstawieniem możliwości nowych sposobów zagospodarowania i organizacji przestrzeni miejskiej Był dobrym uzupełnieniem wykładów gości z Poczdamu, zajmujących się tą problematyką. W znacznym stopniu wykład ten wzbogacił serie wystąpień w ramach projektu.

wykład zatytułowany „Ku koncepcji abonamentu mobilności"
Wykład zatytułowany „Ku koncepcji abonamentu mobilności”

Streszczenia prezentacji przygotowanych przez studentów w ramach seminarium w Poczdamie.

streszczenia


W Auli Błękitnej colegium Maius odbył się wykład prof. dr hab. Oliviera Gunthera na temat: Jaki jestem piękny? Autoprezentacja i ocena przez innych w sieciach społecznościowych.

Wykład ten zapoczątkował realizację projektu „Nowe Przestrzenie” współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W wykładzie uczestniczyli studenci oraz pracownicy Wydziału Ekonomicznego, Instytutu Filologii Germaniskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Aktualność i tematyka wykładu sprawiła, że cieszył się on dużym zainteresowaniem.

 

foto_01

 

foto_02

 

foto_03