Strona internetowa Poczdamu:

http://www.potsdam.de/

 

Strona internetowa Uniwersytetu w Poczdamie:

https://www.uni-potsdam.de/