Góra św. Anny to nie tylko sanktuarium i obiekty sakralne. To także nazwa Parku Krajobrazowego, w którego centrum leży omawiana góra, będąca wygasłym wulkanem. To piękne krajobrazy, rezerwaty leśne, ciekawostki geologiczne i zabytki architektury.

Park utworzono w 198roku. Obejmuje on Garb Chełmu, czyli zachodnią część Wyżyny Śląskiej. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Św. Anny (404m n.p.m). Park leży w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego na terenie powiatu strzeleckiego i krapkowickiego. Jego obszar wynosi ok. 5.051 ha, a otuliny parku ok. 6,374 ha. Autostrada A4 dzieli park na dwie części: południową i północną.

Szczyt Garbu jest bazaltowym stożkiem otoczonym tufem wulkanicznym sprzed pięciu milionów lat. Góra św. Anny była na Śląsku najdalej wysuniętym na wschód wulkanem. W rezerwacie geologicznym, na dnie dawnego kamieniołomu, zachował się krater wulkanu.

W  1997 w parku utworzono 6 rezerwatów:  geologiczny „Góra św. Anny”, roślinności kserotermicznej „Ligota Dolna” oraz leśne: „Lesisko”, „Boże Oko”, „Grafik”, a w 2001 „Biesiec”. Cenne obszary udostępniono turystom, tworząc szereg pieszych i rowerowych szlaków oraz ścieżek dydaktycznych.

Na terenie parku oprócz bogatej fauny i flory możemy zobaczyć wiele ciekawych obiektów. W głównej mierze są to Kościoły, kapliczki oraz innego rodzaju obiektu sakralne. Innymi zabytkami są budynki mieszkalne, młyny, itp. z minionych wieków, amfiteatr skalny (największy w Europie) oraz pomnik Czynu Powstańczego. Na tym terenie odnajdziemy również Muzeum Czyny Powstańczego.

Przez park przebiegają szlaki turystyczne oraz szlaki tematyczne. Z tymi drugimi związana jest działalność dydaktyczna, a mianowicie oferowane są prelekcje, piesze lub rowerowe wycieczki po terenie parku wraz z przewodnikiem, organizowane są również cykliczne konkursy, olimpiady ekologiczne i turnieje przyrodnicze.

Częściowo na terenie Parku Krajobrazowego powstała ostoja Natura 2000 Góra Świętej Anny.

Park Krajobrazowy Góra św. Anny