Opolska Wenecja to jeden z najpiękniejszych zakątków w mieście. Urocze kamienice stojące tuż nad brzegiem kanału Młynówka od lat wywierają niesamowite wrażenie na odwiedzających miasto turystach. Domy praktycznie wchodzące do wody nasuwają skojarzenie ze słynną Wenecją.

„Opolska Wenecja” zbudowana jest na fundamentach dawnych murów obronnych. Młynówka była niegdyś (do powodzi w 1600 roku) głównym korytem Odry. Obecnie to stare koryto rzeki oddziela prawobrzeżną część miasta od wyspy Pasieki. Jej nazwa pochodzi od młynów, które niegdyś działały na jej brzegach (młyn miejski i młyn książęcy). W latach 1860-1913 Młynówka pełniła rolę portu przeładunkowego – w późniejszym okresie funkcję tę przejął nowy port rzeczny w Zakrzowie.

W 1886 roku wybudowano śluzę. W 2007 roku została uruchomiona iluminacja tzw. „Opolskiej Wenecji”, czyli fragmentu Młynówki od Mostu Katedralnego do Mostu Zamkowego. Obecnie w czasie zagrożenia powodziowego Młynówkę można całkowicie odseparować od Odry dzięki dwóm śluzom (przy Moście Katedralnym i ba południowym krańcu Wyspy Pasieki).

Opole-noca


Gajda Marlena