Góra Św. Anny to wieś między Zdzieszowicami a Strzelcami Opolskimi, która usytuowana jest na najwyższym wzniesieniu grzbietu Chełmu. Od Opola oddalona o 38km. Sama miejscowość jest jedną z najstarszych na Śląsku. Pierwotnie było tam sanktuarium pogańskie, następnie powstał kościół i pogańską nazwę Chełm zmieniono na chrześcijańską Górę św. Jerzego, a od XVIIw. – Górę św. Anny.

Góra św. Anny dla śląskiego ludu ma takie znaczenie jak Jasna Góra dla wszystkich Polaków, czyli jest symbolem wiary i przetrwania, jest także symbolem współistnienia dwóch narodów  niemieckiego i polskiego z całą ich trudną historią.

Na sanktuarium św. Anny składają się gotycko-barokowy kościół św. Anny, barokowy klasztor franciszkanów, dziedziniec arkadowy (tzw. Rajski Plac), kalwaria na stokach góry, a także Grota Lourdzka, Dom Pielgrzyma i muzeum misyjne. Góra św. Anny jest również związana z papieżem Janem Pawłem II, który w 1983 roku spotkał się ta z milionowym tłumem pielgrzymów, co upamiętnia powstały specjalnie na tę okazję Ołtarz papieski. W 2000 roku wzniesiony został pomnik Jana Pawła II.

W kościele św. Anny, który w 1980 roku obchodził swoje 500-lecie został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej, w głównym ołtarzu znajduje się gotycka polichromowana figura św. Anny Samotrzeciej. Została ona koronowana przez biskupa wrocławskiego Karola Augustyna w 1910 roku. Pochodzenie figurki oraz sposób, w jaki znalazła się w annogórskim sanktuarium, pozostaje tajemnicą ubarwioną legendami i baśniami. W klasztornych dokumentach zachowały się przekazy o licznych cudownych uzdrowieniach dokonanych za sprawą św. Anny. Między innymi dlatego Górę św. Anny  odwiedzają liczne pielgrzymki różnych grup, takich jak np. : strażacy, siostry zakonne, rowerzyści, mniejszości narodowe, dzieci, motocykliści, myśliwi itd. Ważną uroczystością, która gromadzi w sanktuarium liczne tłumy pielgrzymów jest oczywiście Odpust św. Anny.

W dniu 14 kwietnia Prezydent RP wydał rozporządzenie, dzięki któremu Góra Świętej Anny zostaje uznana za pomnik historii. Należy ona również do środkowoeuropejskich ośrodków pielgrzymkowych wraz z Altötting (Niemcy), Pribram (Czechy), St. Marienstern/ Ralbitz – Rosenthal (Niemcy) oraz Maria Lankowitz (Austria). A także leży na szlaku Drogi św. Jakuba.

Góra św. Anny