Październik 2016

Trójstronna konferencja naukowa Financial Aspects of East-West Relations in Europe w Opolu


Maj 2015
Wspólne, seminarium naukowo-dydaktyczne w Opolu


Czerwiec 2015 – kwiecień 2016
Cykl wykładów profesorów z Poczdamu w Opolu


Czerwiec 2015 – kwiecień 2016
Cykl wykładów profesorów z Opola w Poczdamie


Grudzień 2015
Spotkanie ewaluacyjno organizacyjne polskich i niemieckich profesorów uczestniczących w projekcie w Poczdamie


Maj 2016
Wspólne, seminarium naukowo-dydaktyczne w Poczdamie